Sensor 2013, 40cm, SQUARE plug, 5mag
81,58 zł 81,58 zł 81.58 PLN
243-CS3510 - Sensor 2013, 40cm, SQUARE plug, 5mag
Sensor 2014, 40cm, ROUND plug, 5mag
81,58 zł 81,58 zł 81.58 PLN
243-CS3515 - Sensor 2014, 40cm, ROUND plug, 5mag
Sensor DISC 5 magnets
41,88 zł 41,88 zł 41.88 PLN
243-CS3540 - Sensor DISC 5 magnets
King meter, sensor cable 350mm, black
83,76 zł 83,76 zł 83.76 PLN
Speed sensor, bafang, SR SD021.01/500MM/3104A1004
125,64 zł 125,64 zł 125.64 PLN